Обща информация

• Оператор на Уебсайта www.divanideluxe.com е Фабрика за мебели Дивани Делукс ООД, с. Марикостиново, община Петрич.
• Уебсайтът реализира функцията за събиране и запазване на информация по следния начин:
• Посредством информации, доброволно въведени във формулярите.
• Посредством записване на файлове „cookies“ (т.нар. „бисквитки“) на крайните устройства.
• Посредством записване на лог файловете на www сървъра от оператора на хостинга.

Информация във формулярите

• Уебсайтът събира информацията, предоставена доброволно от потребителя.
• Освен това уебсайтът може да запише информацията за параметрите на свързването (време, IP адрес).
• Данните от формуляра не се предоставят на трети лица, освен със съгласието на потребителя.
• Данните, въведени във формуляра, се обработват съгласно функцията на конкретния формуляр, напр. с цел обслужване на запитвания за техническа помощ или търговски контакти.

Информация за файловете „cookies“

• Уебсайтът използва файлове „cookies“
Файловете „cookies“ (т.нар. „бисквитки“) са електронни данни, най-често текстови файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя на Уебсайта и служат за използване на интернет страниците на Уебсайта. Файловете „cookies“ обикновено съдържат името на интернет страницата, която е техен източник, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.
• Операторът на Уебсайта качва файловете „cookies“ на крайното устройство на Потребителя на Уебсайта и има достъп до тях. Файловете „cookies“ се използват със следната цел:
- създаване на статистики, които помагат да се разбере по какъв начин Потребителите на Уебсайта използват интернет страниците, което позволява да се въвеждат подобрения в техните структура и съдържание;
- определяне на профила на Потребителя с цел да му бъдат показвани подходящи материали в рекламните мрежи, а по-специално в мрежата Google
• В рамките на Уебсайта се използват два основни вида файлове „cookies”: „сесийни” (session cookies) и постоянни (persistent cookies). „Сесийните” бисквитки са временни файлове, които се съхраняват в крайното устройство на Потребителя до момента,в който Потребителят излезе от своя профил в рамките на уебсайта, напусне уебсайта или изключи софтуера, който използва (браузъра). Постоянните файлове „cookies” се съхраняват в крайното устройство на Потребителя за период от време, определен в параметрите на файловете „cookies” или до момента, в който Потребителят ги изтрие.
• Обикновено, софтуерът за преглеждане на интернет страници (браузър) автоматично позволява съхранението на файловете „cookies” на крайното устройство на Потребителя. Потребителите на Уебсайта могат да променят настройките, които касаят тази функция. Браузърът позволява файловете „cookies” да бъдат изтрити. Възможно е също автоматично блокиране на файловете „cookies”. Подробна информация на тази тема може да бъде намерена в категорията „помощ” и в документацията на браузъра.
• Ограниченията в използването на файлове „cookies” могат да окажат влияние на някои функции, достъпни на интернет страниците на уебсайта.
• Файловете „cookies” се локализират в крайното устройство на Потребителя на Уебсайта и могат да се използват също от рекламодатели и партньори, с които операторът на Уебсайта сътрудничи.
• Препоръчваме прочитането на политиката за поверителност на тези фирми, с цел запознаване с правилата за използване на файлове „cookies”, които се използват за статистики: Политика за поверителност на Google Analytics
• Файловете „cookies” могат да се използват от рекламни мрежи, по специално от мрежата Google, с цел показване на реклами, отговарящи на начина, по който потребителят използва Уебсайта. С тази цел може да се записва информация за навигационната пътека (breadcrumbs) или времето прекарано на дадена страница.
• Относнопредпочитанията на потребителя за информацията, събирана от рекламната мрежа: потребителят може да преглежда и променя информацията, предоставяна от файловете „cookies” с помощта на инструмента https://www.google.com/ads/preferences/

Лог файлове на сървъра

• На сървъра се записва информация за някои от действията на потребителите. Тези данни се използват само за администриране на уебсайта и осигуряване на възможно най-ефективно обслужване на хостинг услугите. Преглежданите ресурси се идентифицират с URL адреси.
• Освен това могат да бъдат записани:
• Точното време на получаване на запитване
• Точното време на изпращане на отговор
• Име на станцията на клиента – идентификацията се реализира посредством HTTP протокола
• Информация за грешките, които са настъпили при HTTPтрансфера
• URL адреса на предишната страницата, която потребителят е посетил (referer link) – в случаите, когато влизането на уебсайта е осъществено чрез хиперлинк
• Информация за браузъра на потребителя
• Информация за IP адреса
• Горепосочените данни не се свързват с конкретните лица, които разглеждат страниците
• Горепосочените данни се използват само за администриране на сървъра

Предоставяне на данни

• Данните могат да бъдат предоставени на външни лица единствено съгласно определените от законодателството параметри
• Данните, които позволяват идентифицирането на дадено физическо лице се предоставят само със негово съгласие
• Операторът може да бъде задължен да предостави информацията, събрана от Уебсайта на упълномощените органи, в следствие на законосъобразен иск, като обхватът на информацията ще зависи от иска.

Управление на файловете „cookies” – как да дадем и отменим съгласието си на практика?

• Ако потребителят не иска да получава файлове „cookies”, може да промени настройките на браузъра. Предупреждаваме, че изключването на възможността за използване на файлове „cookies”, които са задължителни за процесите на удостоверяване, гарантиране на сигурността и запазване на предпочитанията, заявени от потребителя, може да затрудни, а в крайни случаи да направи невъзможно използването на www страниците.

Всичко започва с избора на дизайн и цветове 

Виж и почувствай нашите кожи и текстил. Избери дизайна, който харесваш и започни да го персонализираш.
Не спирай, докато не постигнеш своето ниво на комфорт и усещане за съвършенство.

ПОСЕТИ НАЙ-БЛИЗКИЯ ШОУРУМ